HOME

ANGLICKÁ VERZE

KDO JSME

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

PUBLIKACE

KONFERENCE

PODZIMNÍ ŚKOLA

KONTAKT


PODZIMNÍ ŠKOLA

 Úvod

AS 2003

AS 2007

Podzimní škola je organizována pro doktorandy a mladé vědce začínající v oboru sociologie venkova.  Třetí ročník  s názvem Regionální rozvoj evropského venkova se konal 11. - 17. 9. 2003 v Praze.

Organizační výbor:

Hlavním cílem každoročního konání tohoto setkání pedagogů a PhD. studentů je výměna odborných znalostí a zkušeností mezi začínajícími a zkušenými vědci.

Výzva pro PhD. studenty k zaslání  abstraktů jejich příspěvků byla uveřejněna na web stránkách ESRS. Zúčastnění pedagogové vybírají 10 nejlepších studentů, kteří jsou vyzváni k účasti na Podzimní škole v Praze