HOME

ANGLICKÁ VERZE

KDO JSME

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

PUBLIKACE

KONFERENCE

PODZIMNÍ ŚKOLA  

KONTAKT


KDO JSME

VÝZKUMNÝ TÝM

Věra Majerová

Irena Herová

Pavlína Maříková

Lucie Kocmánková

Gabriela Pavliková

Lenka Ježdíková

prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc.

Vedoucí Sociologické laboratoře

Telefon: 224 384 900

Zaměření: sociologie venkova a zemědělství, sociální struktura venkova a zemědělství, rurální rozvoj, gender studies

Po absolvování VŠZ v Českých Budějovicích byla zaměstnána sedm let v zemědělských podnicích. Po ukončení Filozofické fakulty UK v letech l974 - l992 byla zaměstnána jako výzkumná a vědecká pracovnice Výzkumného ústavu ekonomiky zemědělství a výživy, kde se účastnila sociologických výzkumů v zemědělství a na venkově. V letech 1992 - 1995 pracovala jako odborná asistentka katedry humanitních věd PEF ČZU, v roce 1996 byla úspěšně habilitována na PEF ČZU v Praze. Od roku 2000 je vedoucí Katedry humanitních věd PEF ČZU. V roce 2001 byla jmenována profesorkou. Byla řešitelkou mnoha grantů a projektů.

Email: majerova@pef.czu.cz

Osobní publikace

TOP

Prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc.

Ing. Irena Herová

Telefon: 224 383 438

Zaměření: venkovská rodina, gender, životní styl příznivý ochraně přírody

V roce 1982 ukončila studium na VŠE obor ekonomicko - matematické výpočty. V září 1999 nastoupila do Sociologické laboratoře PEF ČZU.

Email: herova@pef.czu.cz

Osobní publikace

TOP

Ing. Irena Herová

Ing. Pavlína Maříková

Telefon: 224 382 382

Zaměření: vymezení venkova, statistiky, venkovská obec

Během studia na Provozně ekonomické fakultě ČZU se začala věnovat sociologii, psala diplomovou práci na téma " Příměstská venkovská obec a její ovlivnění městskou aglomerací - Případová studie Suchdol". Do Sociologické laboratoře nastoupila v roce 1999, kde se věnuje sociologickým výzkumům.

Email: marikova@pef.czu.cz

Osobní publikace

TOP

Ing. Pavlína Maříková

Ing. Lucie Kocmánková

Telefon: 224 382 150

Zaměření: vlastníci půdy, vybavenost domácností

Je studentkou doktorandského studia Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze, na které se také začala více zajímat o sociologii, proto její téma diplomové práce bylo "Půda a její význam pro nehospodařící vlastníky". V sociologické laboratoři pracuje od června 2000, v současné době na zkrácený úvazek.

Email: kocmankova@pef.czu.cz

Osobní publikace

TOP

Ing. Lucie Kocmánková

Ing. Gabriela Pavlíková

Telefon: 224 382 149

Zaměření: lokální struktury, regionální rozvoj, LEADER

V roce 1996 ukončila studium na ČZU v Praze - obor provoz a ekonomika. V červenci 2000 nastoupila do Sociologické laboratoře PEF ČZU.

Email: pavlikovag@pef.czu.cz

Osobní publikace

TOP

Ing. Gabriela Pavlíková

Dis. Lenka Ježdíková

Zaměření: podnikání na venkově

Po studiu na SOU Obchodním, OA v Benešově a VOŠ v Jihlavě (obor Finance a řízení), kterou ukončila absolutoriem z teorie odborných předmětů, anglického jazyka a obhajobou absolventské práce na téma "Finanční analýza a. s.", nastoupila na místo technika Sociologické laboratoře na Katedře humanitních věd PEF ČZU v Praze. V současnosti je na mateřské dovolené.

Email: jezdikova@pef.czu.cz

TOP

Dis. Lenka Ježdíková