HOME

CZECH VERSION

ABOUT US

RESEARCH PROJECTS

PUBLICATIONS

CONFERENCE

AUTUMN SCHOOL

CONTACT

Welcome to Sociological Laboratory

The Sociological Laboratory is a specialized research workplace focused on rural sociology.

The Sociological Laboratory was founded in 1997 under the leadership of Prof. Věra Majerova within the programme ”Strengthening of Research at Universities” thanks to the grant of the Ministry of Education, Youth and Physical Education.

Its task is, in cooperation with the Department of Humanities, to educate young specialists and PhD students for research activities in the field of regional and social development of rural areas in the Czech Republic.
The Sociological Laboratory is a part of the Faculty of Economics and Management at the Czech University of Life Sciences Prague.

Úvod

Sociologická laboratoř je specializované odborné pracoviště zaměřené na sociologii venkova.

Byla založena v roce 1997 pod vedením prof. PhDr. Ing. Věry Majerové, CSc. z prostředků grantu MŠMT VS 97097 v rámci programu "Posílení výzkumu na vysokých školách".

Úlohou tohoto pracoviště je podporovat rozvoj výzkumných metod mladých pracovníků a doktorandů v oblasti regionálního a sociálního rozvoje českého venkova.

V rámci Provozně-ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze je pracoviště organizačně přičleněno ke Katedře humanitních věd.