HOME

ANGLICKÁ VERZE

KDO JSME

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

PUBLIKACE

KONFERENCE

PODZIMNÍ ŚKOLA

KONTAKT


KONFERENCE 2006

Poděkování

Termín konání

Místo konání

Program

Poděkování

Poslání konference

Užitečné odkazy

 

 

6Tisk pozvánky

Termín konání: 1.3. – 3.3.2006

Místo konání: Hotel Růže, Český Krumlov, Česká republika

Programové zaměření jednotlivých dní:

 •  1.3. 2006    Venkovská společnost v Evropě
                         Předseda: Jan Douwe van der Ploeg (Wageningen, Nizozemsko)
                                                                                             jednací jazyk angličtina

 •  2.3. 2006     Změny české venkovské společnosti
                         Předsedkyně: Věra Majerová (ČZU Praha)
                                                                             jednací jazyk čeština a angličtina

 •  3.3. 2006    Příležitosti a výzvy pro české vesnice
                        Předsedkyně: Magdalena Hrabánková (JU České Budějovice)
                                                                                                jednací jazyk čeština

Poděkování:

dovolte, abychom Vám jménem organizátorů mezinárodní konference poděkovali za účast a krátce shrnuli její průběh.

 Konference se zúčastnili pedagogičtí a vědečtí pracovníci České zemědělské univerzity v Praze, Jihočeské university v Českých Budějovicích a dalších vzdělávacích a výzkumných institucí, včetně zahraničních. Přínosná byla účast zástupců ministerstev kultury, práce a sociálních věcí, místního rozvoje, zahraničních věcí, zemědělství a životního prostředí.

 Celkový počet účastníků činil 101 osob, z nichž  bylo 25 cizinců ze 14 zemí. Jednání probíhalo v osmi sekcích a byla uspořádána diskuse u kulatého stolu. 

 Kulturní program zajistil dětský sbor krumlovská „Medvíďata“ (srdečně Vás pozdravují).

 Účastníci konference, kteří měli zájem o publikaci svých příspěvků, je odevzdali  v elektronické nebo písemné formě organizátorům do 20. března 2006, poté následovaly oponentury. Sborník příspěvků byl vydán v listopadu 2006.

 Doufáme, že jste byli s průběhem konference spokojeni, ale přesto Vás prosíme o Vaše připomínky a návrhy pro uspořádání podobné akce.

Fotogalerii z průběhu konference naleznete v pravé části této stránky.

Přejeme Vám hodně úspěchů ve Vaší práci a těšíme se v příštím roce nashledanou.

 Věra Majerová , Vladimír Krepl

Poslání konference:

Cílem bylo představit instituce, které se zabývají venkovem z různých aspektů a umožnit účastníkům výměnu zkušeností na třech úrovních (mezinárodní, národní a lokální).

Český Krumlov byl vybrán pro konání konference záměrně jako malé město, které je pro návštěvníky přitažlivé a zároveň leží v původně chudé zemědělské oblasti jižních Čech. Město je od roku 1992 zařazeno organizací UNESCO mezi historické památky světového významu, což přispělo k rozvoji turistického ruchu a dalšímu rozkvětu.

 Užitečné odkazy:

O městě: www.ckrumlov.cz

TOP

Po kliknutí na jeden z obrázků si můžete prohlédnout jednu ze dvou fotogalerií