Countryside - Our World

< Back to Conference 2006

Venkov je náš svět

< Zpět na Konference 2006

A. Ceremony open sessionA. Slavnostní zahájení

B. Discussion in sectionsB. Jednání v sekcích

C. Cultural program and closing sessionC. Kulturní program a závěrečné zasedání