III. Project Photos – Social Changes of the Czech Villages

These photographs were taken during the Social Changes of Czech Village research.

< Back to Research Projects

 
Lokalizace obcí

Locator Map of
Research Project Villages

III. Fotografie k projektu Tři české vesnice

Fotografie pořízené v průběhu výzkumu Sociální změny české vesnice

< Zpět na Výzkumné projekty 

Horoměřice – a suburban municipality very close to the capital of the Czech Republic – Prague. Currently, it has more than 1,900 inhabitants. As the result of development of migration tendencies and of the advantageous position, Horoměřice lately develops and modernizes.Horoměřice – příměstská obec za hranicemi hlavního města ČR - Prahy. V době výzkumu zde bydlelo téměř 2 tis. obyvatel.  Obec se rozrůstá a modernizuje, neboť vlivem příznivé polohy zaznamenává přírůstek obyvatel.

Bezdružice – a border municipality in West Bohemia in the region of Tachov. Bezdružice is the least populated village of the three mentioned villages, it has about 1,000 inhabitants. The people from this village are active in building up the municipality and in renewing old traditions and events.Bezdružice příhraniční obec v západních Čechách v blíkosti Tachova. Počet obyvatel je nejmenší ze tří zmiňovaných obcí - okolo 1 tis. Lidé jsou aktivní v péči o rozvoj obce a obnovování tradicí a zvyků.

Řevničov – a municipality in Central Bohemia, it is in 50 km distance from Prague. It is situated in fertile plain with predominantly agricultural production. This municipality has over 1,400 inhabitants.Řevničov – obec ve středních Čechách 50 km od Prahy. Počet obyvatel kolem 1 400, obec se nachází v úrodné zemědělské oblasti.