II. Czech Villages

< Back to Research Projects

II. Ćeské vesnice

< Zpět na Výzkumné projekty

A. Villages – in some areas, historical rural buildings have survived – timber, half timber and stone houses, in most villages old churches.A. Vesnice
v některých oblastech se dochovala historická venkovská stavení
roubené, poloroubené a kamenné domy, v mnoha vesnicích kostely

B. Villages – this is how rural buildings looked during second half of the 20th century.B. Vesnice podoba venkovských domů postavených v druhé polovině 20. století

C. Villages – in the present, new houses are built in many places or at least the old ones are reconstructed.C. Vesnice –
v současná nová výstavba a rekonstrukce starých domů