I. Czech Countryside

< Back to Research Projects

I. Ćeský venkov

< Zpět na Výzkumné projekty

A. Countryside – these photographs show the diversity of Czech landscape – from plains in South Bohemia to the hilly lands of the North.A. Venkov 
fotografie ukazují různorodost české krajiny
- od úrodných nížin po hornatá území v okolí hranic ĆR

B. Countryside  – examples of landscape changed by man, agriculture.B. Venkov  –
příklady krajiny přeměněné člověkem, zemědělstvím
 

C. Countryside – castles and chateaux and also small chapels and crosses are integral part of Czech landscape.C. Venkov  –
hrady, zámky a kapličky jsou nedílnou součástí kulturní krajiny