HOME

ENGLISH VERSION

KDO JSME

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

PUBLIKACE

KONFERENCE 2011

PODZIMNÍ ŚKOLA  

KONTAKT

Úvod

Sociologická laboratoř byla založena v roce 1997 pod vedením prof. PhDr. Ing. Věry Majerové, CSc. z prostředků grantu MŠMT VS 97097 v rámci programu "Posílení výzkumu na vysokých školách" jako specializované odborné pracoviště zaměřené na sociologii venkova.

Úlohou tohoto pracoviště je podporovat  výzkumné aktivity mladých pracovníků a doktorandů v oblasti regionálního a sociálního rozvoje.

Webová stránka je součástí širšího projektu !český venkov" a v současné době naleznete aktuální informace na  www.czechrural.cz.

Welcome to Sociological Laboratory

Sociological Laboratory was founded in 1997 under the leadership of Prof. Věra Majerova thanks to the grant of the Ministry of Education, Youth and Sports within the program ”Strengthening of the Research at Universities” as specialized research work place focused on rural sociology.

Its task is to support the  research activities of young researchers and PhD students in the field of regional and social development.

The website is part of a broader project "Czech Countryside" and current information on www.czechrural.cz